Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// giải pháp

Giải pháp chúng tôi mang đến

// giải pháp

Giải pháp chúng tôi mang đến

Xây dựng

Auto Timelapse là kho lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video công trình trọn đời. Chức năng tự động cung cấp video timelapse 4K, tạo ra sản phẩm truyền thông không tốn phí.

Nông nghiệp

Auto Timelapse Agriculture là bộ giải pháp quản lý và liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh

Khí hậu

Auto Timelapse là bộ giải pháp theo dõi môi trường toàn diện, tự động thu thập, hiển thị dữ liệu thông số chất lượng môi trường đi kèm hình ảnh thực tế

Du lịch

Auto Timelapse là phương tiện hoàn hảo cho hành trình quảng bá truyền thông vẻ đẹp thiên nhiên con người

An ninh

Auto Timelapse là hệ thống giám sát thông minh, tích hợp các cảm biến chuyên dụng ứng dụng trong giám sát an ninh

// liên hệ

Liên hệ với chúng tôi